1
Четвер, 23.10.2014, 10:38
Вітаю Вас Гість | RSS

Білоцерківська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №20

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 0
Гостей: 0
Користувачів: 0

Система виховної роботи у школі

     У навчальному закладі створені умови для забезпечення результативної виховної роботи з учнями. Позаурочна навчально-виховна діяльність організується з урахуванням інтересів, нахилів і здібностей учнів, побажань батьків. Задовольняються потреби учнів в організації різних форм позашкільної освіти. Рівень охоплення учнів школи позанавчальною діяльністю є високим. Із метою саморозвитку, самоактуалізації та самореалізації учня педагоги школи активно впроваджують новітні методики виховання, використовують особистісно орієнтовані, розвивальні, нові інформаційні технології.
     Цілеспрямовано ведеться робота щодо формування в учнів навичок здорового способу життя. Значно зросла кількість педагогів, які володіють здоров’язберігаючими технологіями, упроваджують у систему виховної роботи з класом просвітницько-профілактичні програми. Успішному розв’язанню завдань, створенню та забезпеченню системи виховної роботи школи сприяє чітка і дієва система контролю.

     У школі діє 33 напрями позашкільної освіти, в яких займаються 535 учнів (61%). 590 дітей (67 %) залучено до роботи в гуртках, секціях у позашкільних закладах міста. Перелік гуртків достатньо широкий, що дає можливість кожному учню знайти цікавий для себе напрямок позаурочної діяльності. Завдяки широкому спектру шкільних гуртків та ефективному залученню учнів до позашкільної освіти протягом трьох останніх років учні школи неодноразово ставали призерами та переможцями міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів та змагань.
     У навчальному закладі ведеться систематична робота з соціальної адаптації учнів. Заходи щодо соціальної адаптації учнів відображені в індивідуальних планах 2 соціальних педагогів, психолога, класних керівників та річному плані школи. Із метою попередження дезадаптації та профілактики  девіантної й делінквентної поведінки школярів у закладі  впроваджуються соціально-просвітницькі програми «Майбутнє починається сьогодні», «Рівний
рівному», «Діалог», «Школа проти СНІД» організована робота шкільної служби примирення та правозахисної комісії. Соціально-психологічною службою проводяться педагогічні семінари, тренінги, батьківські збори, індивідуальні консультації з учнями, які мають низький рівень соціальної адаптації. Спостерігається тенденція до зменшення кількості учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, пропуску учнями занять без поважних причин. Протягом 5 років жоден учень зі школи не перебуває на обліку  в КМСН та служби у справах дітей, злочини відсутні більше 5 років.
     Навчально-виховна діяльність закладу спрямована на формування конкурентноспроможної особистості з постійною потребою самореалізації та самовдосконалення, гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю країни. Досягнення поставленої мети відбувається завдяки узгодженню форм і методів виховної роботи, дій педагогів та учнів. У процесі організації навчальної, культурної, спортивно-масової діяльності учнів реалізуються принципи здорової конкуренції, взаємодопомоги, гармонійного поєднання особистісних і колективних інтересів. Наявність дієвої системи виховання учнів у процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи підтверджено високою активністю учнів у всіх шкільних та міських заходах, результативністю, реалізацією їх творчих здібностей.
     У навчально-виховній діяльності школи використовуються активні форми і методи роботи: тренінги, рольові ігри, мозкові штурми, диспути, дебати, аналіз ситуацій, різноманітні вправи тощо. Застосування інтерактивних технологій створює умови, сприятливі для позитивних змін у знаннях, навичках і вчинках школярів, їхньому ставленні до соціальних явищ, здоровому способі життя, правовому захисті. Активно впроваджуються у виховний процес школи проектні технології, які забезпечують соціально-педагогічні умови для розвитку та саморозвитку учнів. Ефективно застосовуються інтерактивні технології для профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу, для активізації просвітницької роботи, попередження негативних явищ у молодіжному середовищі. Роботу класних керівників спрямовано на забезпечення сприятливих умов різнобічного та гармонійного розвитку особистості, її соціально-педагогічної підтримки, зміцнення фізичного й психологічного здоров'я, реалізації творчого потенціалу, формування ціннісного ставлення до світу та до самої себе.
     У школі створено всі умови для реалізації творчих здібностей та природних обдарувань кожного учня. Дотримуються «Конвенція ООН про права дитини», Закон України «Про освіту». З метою виявлення дітей, які потребують соціального захисту, двічі на рік проводиться місячник громадського огляду сімей (наказ №97 від 01.09.2010 року «Про проведення місячника громадського огляду сімей», наказ № 184 від 04.10.2010 року «Про підсумки проведення місячника громадського огляду сімей»). За результатами місячника створено банк даних соціально незахищених категорій. Так, у школі навчається 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, напівсиріт
38, дітей-інвалідів 49, дітей із багатодітних сімей 93, дітей з малозабезпечених родин 3, дітей одиноких матерів 3, дітей, які перебувають на внутрішкільному обліку 9. Слід звернути увагу, що на обліку в КМСН та служби у справах дітей учні закладу не перебувають, злочини відсутні більше 5 років.
     З метою контролю за дотриманням майнових та житлових прав дітей соціальними педагогами складені акти обстеження житлово-побутових умов, акти опису майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших соціально незахищених категорій. Достатня увага приділяється роботі з дітьми, позбавленими батьківського піклування, захисту їх майнових та житлових прав, рішенням міськвиконкому за кожною дитиною закріплене житло. У всіх дітей даної категорії є правовстановлюючі документи щодо правового статусу. Діти-сироти забезпечені єдиними квитками, що надає їм певні соціальні пільги. Вирішено питання щодо соціального страхування дітей, позбавлених батьківського піклування.
     Проводиться індивідуальна та корекційна робота з дітьми, які мають особливі освітні потреби, та учнями з девіантною поведінкою. Для всебічного вивчення кожної особистості працівники психологічної служби використовують метод спостереження, бесіди, анкетування, аналіз карт здоров'я, вивчення сімей.
     Розроблені окремі плани заходів на виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», Комплексної програми профілактики правопорушень, проявів насильства серед учнівської молоді, безпритульності і бездоглядності дітей.
     Управління виховної роботою закладу здійснюють заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, психолог, соціальний педагог відповідно до річного плану виховної роботи школи, плану роботи органу учнівського самоврядування "Республіки росів”, забезпечуючи особистісну орієнтованість виховання, реальність й оптимальність заходів, які сприяли виробленню рівномірного рейтингу роботи протягом року.
     Головним із напрямків виховної роботи з учнями залишається громадянське виховання. З цього питання у закладі проведено цикл бесід, заходів, спрямованих на формування в учнівської молоді поваги до Конституції України, Законів української держави: "Конституція України
основний закон нашої держави”, "Жити за законами держави”, "Імена і символи козацтва”, "Держава та особа”, "Громадянином бути зобов'язаний”, "Ти і закон” тощо. З метою виховання в школярів патріотичних почуттів, усвідомлення етнічної єдності, утвердження національної гідності проведено виховні години "Мій край моя історія жива”, "Від роду до роду слався, Україно”, "Україна за кордоном”, "Ми живемо в Україні” та ін.
     Серед заходів військово-патріотичного напрямку слід відзначити діяльність військово-патріотичного клубу "Патріот”, традиційні змагання серед старшокласників "Козацькі забави”, організацію надання шефської допомоги ветеранам війни, праці, людям похилого віку.
     Серед основних заходів трудового навчання, спрямованого на формування творчої працелюбної особистості, проведено трудові десанти з метою прибирання території школи, бульвару Комсомольського, закріпленого за закладом, представники учнівського самоврядування
товариство "Шкільний дім” слідкували за належним станом приміщення школи, меблів, станом чергування учнів у класних кімнатах та по школі.
     Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства протягом навчального року продовжував функціонувати шкільний проект "Чиста Україна чиста планета”. Юні екологи під керівництвом вчителів Н.Д.Гранат, Н.А.Волгіної,  Л.В.Полякової взяли активну участь у загальношкільному екологічному місячнику, організовували і проводили для учнів школи усні журнали, вікторини, щомісячний випуск тематичних стінгазет. Учні школи активні учасники "Школи юних екологів” на базі СЮН.
     У школі продовжує активно працювати пошукова група "Еколог”, куди входять учні 7–10 класів та вчителі природничого циклу, які в 2010–2011  н.р., зосередивши свою роботу на екологічному стані Київщини, виготовляли тематичні розгортки, буклети, практичні поради, створювали і демонстрували перед учнями школи мультимедійні презентації.
     У системі позакласної роботи в галузі екологічної освіти та виховання важливе місце посідають шкільні екологічні осередки, їх учасники отримують реальну можливість навчитися сприймати людину як невід'ємну частину природи.
     Юні екологи взяли активну участь у міських акціях:
     - "Птах  року”;
     - "Галерея кімнатних рослин”;
     - "В об'єктиві натураліста”;
     - "Не рвіть весняну квітку”;
     - "Озеленення країни – спадщина для майбутніх поколінь”;
     - "Біла Церква – чисте місто”;
     - "Охорона довкілля – справа спільна”.
     Учні школи взяли участь у зльоті екологів-волонтерів та у фестивалі екологічних гуртків, де їх було відзначено грамотами та дипломами управління освіти.
     Традиційними стали щомісячні виставки робіт юних екологів та випуск стінгазети "Екологічний вісник”. Екологічною освітою було охоплено 400 учнів нашої школи.
     Серед заходів превентивного виховання, яке передбачає попередження злочинів і злочинності серед неповнолітніх, заслуговують на високу оцінку традиційні лекції, що читаються запрошеними в школу спеціалістами (юристами, лікарями), тренінги, бесіди, що є обов'язковими в системі роботи кожного класного керівника. Рівень профорієнтаційної роботи в закладі і 100% профільність 10–11-х класів є доцільними в загальноосвітньому закладі та дозволяє старшокласникам зробити усвідомлений професійний вибір.
     Великий вплив на виховання ціннісних орієнтацій в учнів школи має проведення місячника правових знань, військово-патріотичного виховання, екологічного тижня, тижнів протипожежної безпеки та безпеки руху, система заходів до Дня пам'яті жертв голодомору, Всесвітнього дня дитини, уроків доброти в ракурсі Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня інвалідів.
     В основу процесу в школі покладено диференційований підхід, врахування вікових особливостей дітей, використання інноваційних технологій виховання, що впливає на розвиток та розширює знання учнів, формує навички здорового способу життя, вміння співставляти в житті норми моралі, свідоме розуміння кожною дитиною необхідності бути активною, цілеспрямованою, цілеспрямованою особистістю з певними ціннісними орієнтаціями та життєвими компетентностями.

Оздоровлення 2015 Шановні батьки і вчителі! Доводимо до вашого відома, що щочетверга о 18 годині на площі біля міськвиконкому проводиться молебень за єдність та мир в Україні.
Запрошуємо до участі в молебні.

До дня народження Шевченка
Пошук
Календар
«  Жовтень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Друзі сайту
 Міністерство освіти і науки України Освітній портал НМЦ БЦ ВІКІ ПК БЦ МНВК
Copyright MyCorp © 2014
Створити сайт безкоштовно